Khuyến Mại

Khuyến mãi từng bừng nhân dịp khai trương.

Nhân dịp khai trương Công ty CP đầu tư và thương mại MHB Windows, giảm giá tất cả các sản phẩm từ ngày 24/5/2014 đến ngày 24/8/2014. Cụ thể:

– Đối với Sơn Boss:  giảm giá từ 25-30%

– Cửa các loại:  Giảm giá từ 5-10%